tag Tài chính

Giá vàng lập đỉnh mới, USD giảm

Giá vàng lập đỉnh mới, USD giảm

Nhờ lực tăng của giá vàng thế giới, giá vàng hiện đã tăng khoảng nửa triệu đồng mỗi lượng so với đầu tuần...