tag Xe

Những công nghệ xe hơi tuyệt vời có thể xuất hiện trong tương lai gần

Những công nghệ xe hơi tuyệt vời có thể xuất hiện trong tương lai gần

Xe hơi tích hợp xe lăn cho người tàn tật, xe hơi tích hợp hệ thống túi khí bên ngoài tự bật ra khi sắp có va chạm để hạn chế thiệt hại, hay bạn sẽ không bao giờ phải bơm bánh xe nữa, ... là những điều bạn sẽ sớm thấy xuất hiện